Produkt / Priemyselný dizajn

Viac

O nás

Shandong Nova Technology Co., Ltd.

Nova má technologické výskumné a vývojové centrum a aktívne realizuje priemyselno-univerzitno-výskumnú spoluprácu s Shandong University, Čínskou výskumnou akadémiou environmentálnych vied, Beihang University a ďalšími univerzitami.Nezávislý výskum a vývoj systému monitorovania atmosféry mobilných vozidiel, inteligentného monitorovacieho systému cestného prachu, systému monitorovania atmosférickej siete, systému analýzy údajov o autách, viacjadrových senzorov častíc a ďalších úspechov, zatiaľ celkovo 55 autorizovaných práv duševného vlastníctva vrátane 7 domácich patenty na vynálezy, 14 zahraničných patentov na vynálezy, 12 úžitkových vzorov, 10 dizajnov vzhľadu a 12 autorských práv na softvér.

Aplikácia produktu

Viac